Aktualności | 2011-12-13
Podsumowanie konferencji n. t. usprawniania usług świadczonych przez służbę geodezyjną

Podsumowanie konferencji n. t. usprawniania usług świadczonych przez służbę  geodezyjną

„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną” to tytuł konferencji oraz seminarium, które odbyły się w dniach 7 i 8 grudnia w Warszawie.  

W spotkaniu podsumowującym dotychczasową realizację projektu, którego celem jest wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w celu usprawnienia usług świadczonych przez służbę geodezyjną udział wzięła m. in. Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju i Jacek Jarząbek - Zastępca Głównego Geodety Kraju.  

W ramach projektu realizowanego od 2007 r. do końca 2012 r. tworzone są  aplikacje służące udostępnianiu i umożliwieniu przeglądania cyfrowej mapy zasadniczej, Bazy Danych Obiektów Topograficznych i danych katastralnych. Projekt realizuje Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Urząd Miasta Płocka i starostwo piaseczyńskie przy udziale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W 85% działania finansowane są z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizm Finansowego (potocznie znanych jako fundusze norweskie), a także z Norweskiej Agencji Kartograficznej (Statens Kartverk).  

Uczestniczący w spotkaniu Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego przybliżył historię realizacji projektu i podsumował realizację głównych jego celów. Marszałek dziękował także za współpracę Głównemu Geodecie Kraju, Samorządowi Powiatu Piaseczyńskiego, Samorządowi Miasta Płocka i The Norwegia Mapping and Cadastre Authority, bez których projekt byłby niemożliwy do zrealizowania. 

Więcej informacji o projekcie, etapach jego realizacji i osiągniętych rezultatach na stronie www.geointegracja.pl