Aktualności | 2011-12-13
Prezentacje referatów z Kongresu Katastralnego

Prezentacje referatów z Kongresu Katastralnego

W dniach 23 - 25 listopada b. r. w Warszawie odbył się 3 Kongres Katastralny pod hasłem „Kataster w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią”. Kongres, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, został zorganizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

Na stronie kongresu zostały udostępnione następujące prezentacje wygłoszonych referatów:

- Nick Land – Cadastre 2.0 – next generation of cadastre, 
- Krzysztof Mączewski, Wojciech Wilkowski - Kataster Polski i informacja przestrzenna w świetle zagrożeń klęskami żywiołowym, 
- Edward Mecha - Kataster w Unii Europejskiej, 
- Tommy Osterberg - Recent Trends and Experiences of Development of Integrated Cadastral Information System, 
- Christiaan Lemmen, Peter van Oosterom, Kees de Zeeuw, Martin Salzmann, Martin Wubbe - Society driven innovations in land administration, 
- Gerda Schennach - Challenges for the profession in a Cadastre 2.0 world, 
- Daniel Steudler - Spatially enabled society,

- Dominique Laurent - INSPIRE Data Specification “Buildings” – status of works and first results of testing,

- András Osskó - Needs for New Services in Land Administration International Trends, 
- Dariusz Felcenloben - Kataster Nieruchomości jako podstawa GIS, 
- Amalia Velasco Martín-Varés - How we see the role of cadastre in relation to INSPIRE and to users (PSI), 
- Velta Parsova, Edvins Kapostins - The role of cadastre in ensuring of public interests,

- Kazimierz Becek - Cadastral maps as a basis for developing street maps: the Australian and Bruneian examples, 
- Lev Perovych - Cadastral system in Ukraine, 
- Wilhelm Zeddies - Organisational trends in the German surveying authorities,

- Grzegorz Gerard Nowecki - Aspekt fiskalny katastru – możliwości i oczekiwania, 
- Witold Radzio, Zenon Parzyński - Kataster Polski jako element INSPIRE 
- Bogdan Grzechnik - Rozgraniczanie nieruchomości-nowe propozycje rozwiązań dla udoskonalenia katastru nieruchomości, 
- Jerzy Kozłowski - Rola katastru nieruchomości w rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych 
- Anita Sidelska - Cadastral Registration of Dwellings: Legal and Economical Aspects, 
- Jadwiga Konieczna, Agnieszka Trystuła - Wykorzystanie danych katastralnych w procesie pozyskiwania gruntów pod inwestycje w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 
- Alicja Kulka - Integracja części technicznej i prawnej katastru (synchronizacja katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych),

- Francis Gabele, Marc Vanderschueren – The European measurement code for the floor area of buildings 
- Józef Iwanicki, Marcin Karabin - Kształcenie w zakresie katastru nieruchomości w aspekcie uzyskania uprawnień zawodowych w Polsce, 
- Agnieszka Dawidowicz, Ryszard Źróbek - Wykorzystanie analizy strategicznej do oceny możliwości rozwojowych katastru nieruchomości w Polsce, 
- Adam Klimek, Bogdan Nogalski - Przesłanki utworzenia w Polsce administracji katastralnej, 
- Elżbieta Bielecka, Dorota Latos - Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków w systemie zarządzania nieruchomościami policji (szanp). 

Źródło: http://www.congress.sgp.geodezja.org.pl/pl/page/prezentacje.html