Aktualności | 2011-12-08
IMTEX 2011

IMTEX 2011

Językiem obrad był angielski. W konferencji, której patronował dziekan Wydziału Technologii Materiałoznawstwa i Wzornictwa Tekstyliów PŁ prof. Ryszard Korycki, uczestniczyli przedstawiciele placówek naukowo-badawczych z Polski, Turcji, Białorusi, Ukrainy, Czech i Niemiec.

Obrady odbywały się w czterech sesjach: „Innowacyjne tekstylia i odzież”, „Chemiczne technologie włókiennicze i wykończalnictwo”, „Innowacyjne technologie i budowa wyrobów włókienniczych, „Modelowanie różnych struktur włókienniczych”.