Aktualności | 2011-12-07
Ochrona klimatu po roku 2012

Ochrona klimatu po roku 2012

Dla powodzenia Durbanu ważne są 3 główne elementy:

•Ustalenie planu dojścia do nowego globalnego porozumienia o ochronie klimatu – nie później niż do 2020 r.
•Porozumienie w sprawie przyjęcia drugiego okresu zobowiązań Protokołu z Kioto.
•Osiągnięcie postępu we wdrażaniu decyzji z Cancun, w szczególności w kwestii mierzenia, raportowania i weryfikacji emisji oraz w sprawach instytucjonalnych.

Negocjatorzy UE już na początku podkreślają, jakie warunki UE stawia w negocjacjach. Istotne z punktu widzenia UE jest przyjęcie planu działań, który docelowo doprowadzi do nowego porozumienia, które miałoby wejść w życie nie później niż w 2020 r. i obejmować 100 proc. emisji na świecie.

Protokół z Kioto, który wygasa z końcem 2012 r., jest narzędziem w walce ze zmianami klimatu, ale wymaga zmian. Sam, niezmieniony Protokół z Kioto nie wystarczy w walce ze skalą zjawiska jakimi są obecnie zmiany klimatu. Brak kontynuacji Protokołu spowodowało by brak barier redukcji emisji CO2. Wśród decyzji, których wynegocjowanie oczekiwane jest Durbanie – w tym w pierwszym tygodniu negocjacji - wymieniane są te dotyczące finansowania projektów redukcji emisji i adaptacji, wymiany doświadczeń pomiędzy krajami w kwestii najlepszych technologii służących ochronie klimatu.
Celem, który społeczność międzynarodowa musi osiągnąć, jest podjęcie takich działań, żeby powstrzymać średni wzrost temperatury na świecie poniżej 2 stopni C, który to pułap został wskazany przez naukowców jako bariera ograniczenia katastrofalnych skutków zmian klimatu.

Źródło: mos.gov.pl