Aktualności | 2011-12-04
Plebiscyt czytelników "Przeglądu Technicznego"

Plebiscyt czytelników "Przeglądu Technicznego"

Konkurs został zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz Przegląd Techniczny. Konkurs miał charakter plebiscytu. W tegorocznych, od 4 numeru "Przeglądu Technicznego - gazety inżynierskiej" (ukazuje się od 145 lat), prezentowane były sylwetki pań o dużym dorobku wynalazczym w dziedzinie techniki.

Dzisiaj w Polsce większość osób z wykształceniem wyższym to kobiety, ale stanowią one jedynie 33% kadry kierowniczej, 2% prezesów firm,18% profesury i 7% członków wszystkich komisji, które mają wpływ na naukę. Formuła Konkursu, która kazała szukać wynalazców wyłącznie wśród przedstawicielek płci pięknej, zdawała się z początku budzić pewne kontrowersje, również wśród samych pań. Plebiscyt odniósł jednak ogromny sukces. W kolejnych trzech edycjach udało nam się zachęcić wiele wspaniałych kobiet, by choć na chwilę opuściły swoje laboratoria i gabinety i zaprezentowały swój dorobek na szerokim forum. Większość z nich ma tytuł inżyniera. Wiele zdobywało medale na prestiżowych światowych wystawach wynalazków w Brukseli, Paryżu, Norymberdze, Genewie, Pekinie, Seulu.

Tytuł laureatki i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą organizatorzy oraz laureatki poprzednich edycji.

Zainteresowanych udziałem 16 bm. w uroczystości podsumowującej Konkurs, uprzejmie proszę o zwrotne potwierdzenie obecności.

Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR
FSNT-NOT
tel. 602 798 813