Aktualności | 2011-12-04
Rocznica tragicznej katastrofy w Bhopalu

Rocznica tragicznej katastrofy w Bhopalu

We wczesnych godzinach rannych, w skutek wieloletnich zaniedbań procedur bezpieczeństwa, doszło do rozszczelnienia podziemnego zbiornika. W ciągu jednej godziny do atmosfery przedostało się ok. 40 ton śmiertelnie trującego, cięższego pd powietrza gazu. Skutki wypadku były przerażające. Mieszkający w promieniu 2 – 3 km od fabryki ludzie się udusili. Union Carbid podało, że w wyniku katastrofy zmarło 3,8 tysiąca osób, 40 tysięcy jest całkowicie niezdolnych do pracy a 2,8 tys. częściowo niezdolnych. "Międzynarodowa kampania dla sprawiedliwości w Bhopalu", powołując się na informacje rządowe, opublikowała w 1991r. informację, iż 495 tys. osób zostało sklasyfikowanych jako rannych w wyniku katastrofy. Obecnie szacuje się, że zmarło w jej efekcie 15 tysięcy osób a 560 tys. zostało poszkodowanych. Indyjskie ministerstwo zdrowia podało, że tylko 1988 r. zmarło w wyniku powikłań 2500 osób a w 1997 r. 665. Główną przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń było zatrucie izocyjanianem metylu i powstałymi, wskutek reakcji zawartości zbiornika z atmosferą, trującymi gazami, takimi jak fosgen czy cyjanowodór. Katastrofa doprowadziła także do skażenia terenu i zanieczyszczenia wód gruntowych. Wyniki badań próbek wody przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (2004 r.) na zlecenie BBC ujawniły 500- krotne przekroczenie obowiązujących norm. Problem dekontaminacji ok. 25 000 ton niebezpiecznych trucizn pozostaje do dziś nierozwiązany i grozi dalszym skażaniem terenu. Podobnie jak sprawa odpowiedzialności i wypłacenia ofiarom godziwych odszkodowań. Sprawy sądowe toczą się do tej pory. W 2010 r. indyjski sąd skazał prawomocnym wyrokiem ośmiu ówczesnych pracowników Union Carbid na dwa lata pozbawienia wolności oraz grzywny.