Aktualności | 2011-11-29
Finał 13. edycji konkursu "Lider Polskiej Ekologii"

Finał 13. edycji konkursu "Lider Polskiej Ekologii"

Tytuł "Liderzy Polskiej Ekologii" w 2011 r. otrzymali:

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Podkategoria GMINA MIEJSKA

•Miasto Gdańsk, woj. pomorskie – za kompleksowe działania na rzecz zrównowazonego rozwoju

Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA
•Miasto i Gmina Karlino, woj. zachodniopomorskie – za realizację zadań proekologicznych w Gminie Karlino

Podkategoria GMINA WIEJSKA
•Gmina Duszniki, woj. wielkopolskie – za aktywną ochronę środowiska w Gminie
•Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie – za działania na rzecz ochrony środowiska

Podkategoria ZWIĄZEK GMIN
•Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, woj. podkarpackie – za realizację Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO
Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

•TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, woj. śląskie – za modernizację IOS, budowa III ciągu odsiarczania spalin dla bloków nr 3 i 4 oraz budowę osadnika żużla

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
•SARPI Dąbrowa Górnicza Sp z o.o. w Dabrowie Górniczej, woj. śląskie – za rozbudowę i modernizację instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i przemysłowych

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁGI KOMUNALNE

•KOM-EKO S.A. w Lublinie, woj. lubelskie – za działania na rzecz odzyskania czystego Lublina
•Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, woj. śląskie – za modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach-Urbanowicach

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE, ROLNICZE, PRZYRODNICZE

•Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, woj. dolnośląskie – za ochronę przyrody na użytku ekologicznym jako element zrównoważonego rozwoju regionu

KATEGORIA WYRÓB

Podkategoria TECHNOLOGIE

•Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. w Zabrzu, woj. śląskie – za nowoczesną technologię oczyszczania gazu koksowniczego z zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznie skutecznych rozwiązań
•Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie– za wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego

Podkategoria URZĄDZENIA

•APATOR S.A. w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie – za urządzenia tworzące przedpłatowo-kredytowe systemy pomiarowe

KATEGORIA STOWARZYSZENIA I FUNDACJE

•Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, woj. warmińsko-mazurskie - za troskę o środowisko naturalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
•Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej w Żarkach Letnisko, woj. śląskie - za realizację programu Czysty Las, Czyste Letnisko

Od początku istnienia Konkursu , tj. w latach 1996-2011 łącznie uhonorowano 133 jednostki - 92 tytuły „Lidera Polskiej Ekologii” przyznano przedsiębiorstwom, 39 jednostkom samorządu terytorialnego i 2 stowarzyszeniom i fundacjom.

Źródło: mos.gov.pl