Aktualności | 2011-11-25
IX Kongres Eksporterów Polskich

IX Kongres Eksporterów Polskich

W dniu 24 listopada 2011 r. odbył się IX Kongres Eksporterów Polskich, zorganizowany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w Hotelu „Marriott” w Warszawie, pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, ministra rolnictwa Marka Sawickiego i marszałków sejmików wojewódzkich.

          Tematem IX Kongresu były  możliwości i szanse  w zakresie przekształcenia gospodarki na  proeksportową i proinnowacyjną oraz prezentacja i degustacja jabłka sandomierskiego. Kongres otworzył i prowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg. Do eksporterów, uczestniczących w IX Kongresie zostało skierowane przesłanie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, które  przedstawił jego  doradca prof. dr hab. Jerzy Osiatyński.

    W czasie kongresu została dokonana ocena m.in. realnych możliwości wychodzenia z przejawów bądź skutków kryzysu oraz  firm produkujących na eksport. Obejmowała ona m.in.:

  • działania systemowe na rzecz wejścia na ścieżkę dalszego rozwoju eksportu i gospodarki,
  • skuteczność działań instrumentów wsparcia eksportu,
  • koncentrację środków promocyjnych na  priorytetowych branżach i rynkach zagranicznych,
  • usuwanie barier w zakresie alokacji proeksportowych funduszy unijnych.

    W drugiej części IX Kongresu - odbyła się gala finałowa konkursów „Wybitny Eksporter Roku 2011” oraz „Publicysta Ekonomiczny  Roku 2011”.

    „Wybitny Eksporter Roku 2011” za eksportowe produkty roku 2011 (HIT) przyznano następującym eksporterom:

  1.Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.

  2. Firma Quadrum Foods Sp. z o.o. z Krakowa

  3.Firma Luxima S.A.  z Ełku.

  4.Firma TiA s.c. Tomasz Ślanda i Adam Ślanda  z Przeworska.

  5.Firma Gambit-Lubawka Sp. z o.o.  z  Lubawki.

  6.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Horus-Energia Sp. z o.o. z Sulejówka.

  7.Firma Sofex Mirosław Gąsior Spółka Jawna  z Gniezna

  8.Firma Ankol Sp.z o.o z Chorzelowa

  9.Firma Splast Sp. z o.o. z Jedlicz

10.Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Przemysłowo-Handlowe „U Jędrusia” z Krakowa  

11.Przedsiębiorstwo Produkcyjne Infinity Group Sp. z o.o. z Olsztyna

12.Firma Polfer Podzespoły Indukcyjne S.A. z Łosic

13.Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 

14.Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z Grzybowa

15.Dolnośląska Fabryka Maszyn Zanam-Legmet Sp. z o.o. z Polkowic

16.Firma Kopex S.A. z Katowic

17.Firma Black Red White S.A. z Biłgoraja

18.Firma BRW Sofa Sp. z o.o. z Olsztyna

19.Firma Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o. z Grójca

20.Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego z Białegostoku

21.Spółdzielcza Mleczarnia „ Spomlek”  z Radzynia Podlaskiego

22.SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne z  Karczewa

23.Firma Balton Sp. z o.o. z Warszawy

24.Firma Pronar Sp. z o.o. z Narwi

      Listy gratulacyjne, tytuły i medale  Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku 2011” wręczone zostały następującym eksporterom:

  1. Firma Polmass S.A. z Bydgoszczy

  2.Firma Eurosystem Polska Sp. z o.o. z Przywor

  3.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handłowe Polin Sp. z o.o. z  Książa Wielkopolskiego

  4.Przedsięb. Produkcyjno-Handłowo-Usługowe „A-LIMA-Bis”Sp. z o.o. ze Środy Wielkopolskiej

  5.Firma Loxa Sp. z o.o. z Żarek

  6.Firma Food Service Sp. z o.o. z Rawy Mazowieckiej

  7.Firma Kratki. pl Marek Bal  z Jedlińska

  8.Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  z Polic

  9.Fabryka Łożysk Tocznych – Kraśnik S.A.  z Kraśnika

10.Firma Szynaka Meble Sp. z o.o. z Lubawy

11.Lubuskie Fabryki Mebli S.A. ze Świebodzina

12.Firma Ronal–Polska Sp. z o.o. z Wałbrzycha

13.Firma Fiat Auto Poland S.A. z Bielska-Białej

14.Zakłady Mięsne „Skiba” Andrzej Skiba z  Chojnic

15.Firma Budvar Centrum S.A. ze Zduńskiej Woli

16.Firma Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. z Krakowa

      Stowarzyszenie Eksporterów Polskich  postanowiło w dowód uznania - uhonorować listami gratulacyjnymi, medalami i tytułami „Wybitny Eksporter Roku 2011” następujących eksporterów:

1. Huta Szkła Gospodarczego  z Grzybowa

2. SOKOŁÓW S.A. z Sokołowa Podlaskiego

3. Spółdzielnia Mleczarska LAZUR z Nowych Skalmierzyc 

4. Zakłady Mięsne  „DOBROSŁAWÓW” Henryk Amanowicz

5. Zakłady Mięsne „Łmeat-Łuków” z Łukowa

6. Staco Polska Sp. z o.o. z Niepołomic k/Krakowa

7. Uzdrowisko Busko Zdrój S.A.

      Stowarzyszenie Eksporterów Polskich postanowiło w dowód szczególnego uznania uhonorować listami gratulacyjnymi, medalami i tytułami „Wybitny Eksporter Roku 2011”:

1. Bank Gospodarstwa Krajowego

2. Marszałka Świętokrzyskiego Adama Jarubasa 

      Minister Gospodarki ufundował Nagrody Finansowe dla laureatów konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2011”, które zostały wręczone:

1. Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” z  Grajewa  woj. podlaskie -  I  Nagroda Ministra Gospodarki w formie Statuetki Grand Prix oraz Nagroda  w wysokości 20.000 zł  

2. Mistral-Elast Sp. z o.o. z Łodzi  - II  Nagroda Ministra Gospodarki  w wysokości 10.000 zł

3. Krośnieńskie Fabryki Mebli  „Krofam” Sp. z o.o. z Krosna woj. podkarpackie - III Nagroda Ministra Gospodarki  w wysokości 10.000 zł

      Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ufundował puchar dla „Wybitnego Eksportera Roku 2011” w branży rolno-spożywczej, który został wręczony firmie MOKATE Sp. z o.o

      Stowarzyszenie Eksporterów Polskich  postanowiło uhonorować listem gratulacyjnym, medalem i tytułem „Lider Polskiego Eksportu Roku 2011” - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Marka Sawickiego 

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich  postanowiło w dowód szczególnego uznania uhonorować Listem Gratulacyjnym, Medalem i Tytułem „Wybitny Eksporter Roku 2011”-Wicepremiera, Ministra   Gospodarki Waldemara Pawlaka. 

      Laureatom Konkursu Dziennikarskiego - wręczone zostały Listy Gratulacyjne, Medale i Tytuły „Publicysta Ekonomiczny Roku 2011” i otrzymali je następujący dziennikarze:

1. Mikołaj Oniszczuk–  Publicysta, dyplomata i ekonomista

2. Krystyna Woźniak -Trzosek – Redaktor Naczelna, Prezes Zarządu „Polish Market”

3. Leon Wawreniuk –  Redaktor Agroredakcji

4. Bożena Skarżyńska Redaktor Naczelna Bilansu Dodatniego

5. Henryk Borko Dziekan Wydz. Nauk Ekonomiczno-Technicznych Wyższa Szkoła Tech.-Ekon.

6. Eugeniusz Orłow Redaktor Naczelny Wiadomości - Agencja Informacyjna

7. Paweł  Blajer  Redaktor TVN CNBC Warszawa

8.  Andrzej Borycki Redaktor Naczelny Tygodnika Buskiego KORSO

9. Roman Mańka Za-ca Redaktora Naczelnego Gazety Finansowej

10. Henryk Piekut Redaktor Przeglądu Technicznego

    Należy zaznaczyć, że nadrzędnym celem IX Kongresu Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz przekształcenia gospodarki na proinnowacyjną i proeksportową, jako szansy szybkiego przezwyciężenia skutków kryzysu gospodarczego. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska eksporterów - IX Kongres dokonał oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych, spowodowana kryzysem światowej gospodarki, wymaga konsekwentnego wdrażania strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej. W związku z tym prowadzona powinna być spójna polityka proeksportowa, stanowiąca główną siłę motoryczną rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, w tym zwłaszcza w dziedzinie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej i dobrze wykształconej kadry.