Aktualności | 2011-11-25
Pracownicy PLK testują kurtki

Pracownicy PLK testują kurtki

Redakcja miesięcznika Atest – Ochrona Pracy we współpracy z firmą W.L. Gore & Associates prowadzi pierwszy w Polsce test wielofunkcyjnej kurtki z membraną GORE-TEX®. Kurtka chroni przed deszczem i wiatrem, jest antystatyczna i odporna na działanie czynników gorących i płomieni. Producentem kurtki jest firma Iturri. 22 listopada odbyło się rozpoczęcie testu w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe – Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Wzięli w nim udział przedstawiciele kierownictwa i służby bhp Zakładu Linii Kolejowych, a przede wszystkim pracownicy, którzy przez trzy miesiące będą testować kurtki na swoich stanowiskach pracy. Wysłuchali prezentacji technicznych dotyczących materiałów zastosowanych do produkcji tych kurtek, zadawali pytania na temat właściwości użytkowych, łączenia kurtek z innymi elementami odzieży roboczej i ochronnej, konserwacji i prania, trwałości tej odzieży. Pracownicy otrzymali arkusze ocen, w których powinni zawrzeć swoje opinie na temat kurtek, oceniając je trzykrotnie – po pierwszym, po drugim i po trzecim miesiącu użytkowania. Oprócz Zakładu Linii Kolejowych, w teście bierze udział firma z Krakowa: Poszukiwania Nafty i Gazu, w której rozpoczęcie testu odbyło się 4 listopada.

Odzież  techniczna GORE-TEX® z technologią antystatyczną spełnia, a często przekracza wymogi nałożone przez obowiązujące obecnie normy odnoszące się do zastosowań tego typu ubrań  ochronnych: EN 343 Ochrona przed deszczem; EN 471 Odzież ostrzegawcza – Metody badania i wymagania; EN 11611 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych; EN ISO 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem; EN ISO 14116:2008 Odzież ochronna. Ochrona przed gorącem i płomieniem. Materiały, układy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia; IEC 61482-1-2 Odzież chroniąca przed wyładowaniami łuku elektrycznego; EN 1149-3 Odzież ochronna – właściwości elektrostatyczne; EN 1149-5 Odzież ochronna – właściwości elektrostatyczne – Część 5: Odporność materiału i wymagania dotyczące wyglądu; EN 13034 Typ 6 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami; wskazówki SUCAM CEN/TR 14560: 2004 Wskazówki dotyczące wyboru, użytkowania i czyszczenia odzieży chroniącej przed czynnikami gorącymi i płomieniami.