Aktualności | 2011-11-24
Konsumenci coraz częściej nabijani w butelkę

Konsumenci coraz częściej nabijani w butelkę

Zboża i przetwory zbożowe, w tym chleb i bułka tarta stanowią większość wśród produktów spożywczych, w których wykryto różnego rodzaju nieprawidłowości. Wiele nieprawidłowości pojawiło się również w skontrolowanym mięsie i przetworach, wyrobach garmażeryjnych czy napojach bezalkoholowych. Inspektorzy Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych od stycznia 2010 roku do sierpnia tego roku wydali i upublicznili 193 decyzji administracyjnych. Najwięcej – 45 – w województwie kujawsko-pomorskim, 21 w województwie lubuskim, 20 w województwie zachodniopomorskim, 19 w lubelskim. Najmniej, bo 2 – w województwie podlaskim. Zafałszowanych produktów na rynku jest coraz więcej. Tylko w pierwszym kwartale ubiegłego roku Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy skontrolował 6 asortymentów pieczywa o łącznej masie partii 1918 kg, we wszystkich stwierdzono nieprawidłowości. Dotyczyły one niezgodnego z recepturą składu surowcowego, braku nazw substancji dodatkowych czy nieokreślenia terminu przydatności.

Podczas zakupów konsumenci powinni zwracać uwagę na etykiety na produktach – czy zawierają one polepszacze, substancje dodatkowe czy są podane: kraj pochodzenia oraz warunki przechowywania. Poszkodowani klienci mogą się zgłaszać do regionalnych oddziałów Inspektoratów Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(TVP Bydgoszcz, „Agroregion”)