Aktualności | 2011-11-23
Posiedzenie PCC w Warszawie

Posiedzenie PCC w Warszawie

Oprócz reprezentantów stałych członków PCC (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Luxemburg, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania) w obradach biorą udział przedstawiciele Eurogeographics oraz Szwajcarii i służb geodezyjnych reprezentujących kraje Partnerstwa Wschodniego - Armenia, Białoruś, Gruzja i Mołdawia.

O miano uzyskania statusu obserwatora ubiegają się dwa kraje Turcja i Chorwacja. Jednym z punktów programu jest także dyskusja na temat formy współpracy pomiędzy PCC i Eurogeographics. Wśród proponowanych scenariuszy zgłoszono połączenie organizacji, utworzenie wspólnej stałej grupy roboczej lub pozostawienie dotychczasowej formy działalności.

W obradach biorą także udział przedstawiciele służby geodezyjnej z Jordanii współpracujący z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Szwecją.

Szczegółowy program dwudniowego posiedzenia dostępny jest w języku angielskim na stronie:
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0008/34595/Agenda-PCC-Warsaw-FINAL.pdf