Aktualności | 2011-11-23
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - zapotrzebowanie na kadrę

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia - zapotrzebowanie na kadrę

Warto dodać, że raport dotyczy nie tylko behapowców, ale i innych specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym bioz. Badania specjalistów NIOSH dotyczyły zapotrzebowania na pracę specjalistów zatrudnionych w: higienie pracy, medycynie pracy, opiece zdrowotnej, pomiarach środowiska pracy, prewencji wypadkowej, epidemiologii, psychologii pracy, a także behapowców zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach, małych firmach, szkoleniowców bhp opłacanych przez NIOSH oraz szkoleniowców spoza NIOSH.

NIOSH ogłosił, że zdaje sobie sprawę, że wyniki raportu mogą być zaskakujące dla wielu czytelników, ale pokazują rzeczywistą sytuację w USA. W związku z tym instytut planuje szerokie omówienie opublikowanych wyników i dalszą analizę dużych różnic między popytem na specjalistów bhp a ich liczbą na rynku pracy.