Aktualności | 2011-11-22
GUGiK w grupie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

GUGiK w grupie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Michał Boni urodził się 10 czerwca 1954 r. w Poznaniu. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez wiele lat wykładał w Katedrze Kultury Polskiej. Działacz „Solidarności” od 1980 r., od 1989 r. członek władz krajowych „S”, w 1990 r. przewodniczący Zarządu Regionu „Mazowsze”. W 1991 r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej, w latach 1992 – 1993 sekretarz stanu w tym ministerstwie, odpowiedzialny m.in. za politykę rynku pracy. Poseł na Sejm I kadencji. Od 1995 r. dyrektor Programu Reform Polityki Społecznej przy Fundacji Batorego. Radny Gminy Centrum miasta stołecznego Warszawy w okresie 1994-1996. W latach 1996 – 1997 dyrektor i członek Zespołu Instytutu Spraw Publicznych. Od 1998 do 2001 r. Szef zespołu doradców Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Do 2007 r. konsultant Enterprise Investors w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Członek Komitetu Naukowego Wsparcia Wspólnoty ds. Oceny NPR i Programów Operacyjnych. Kluczowy ekspert współpracujący przy powstawaniu Narodowego Planu Rozwoju, Krajowego Planu działań na lata 2007-2013. Do 2007 r. doradca PKPP Lewiatan. Współpracownik wielu fundacji polskich i międzynarodowych. W styczniu 2009 r. powołany na urzędy Ministra – członka Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wcześniej pełnił urząd Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak przekonywał premier Donald Tusk w expose wygłoszonym 18 listopada b. r.: „Ministerstwo cyfryzacji, które powstaje w połączeniu z zarządzaniem administracją publiczną, będzie zajmowało się usprawnieniem administracji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych i postępie cyfryzacji. Głównym zadaniem jest nie uszczęśliwianie obywateli w tej dziedzinie, bo oni sobie naprawdę dobrze dają radę bez pomocy państwa. Natomiast administracja, służby publiczne, instytucje publiczne muszą w sposób bez porównania lepszy niż do tej pory korzystać – i to na rzecz komfortu obywateli ‐ z nowoczesnych technik informatycznych. To będzie główne zadanie nowego ministra w tej dziedzinie.”

Źródło: www.sejm.gov.pl, www.premier.gov.pl