Aktualności | 2011-11-18
Wzrost produkcji oraz spożycia drobiu w Polsce i Europie

Wzrost produkcji oraz spożycia drobiu w Polsce i Europie

„Polska charakteryzuje się również wysoką samowystarczalnością w zakresie produkcji drobiu” – wskazuje Jacek Lewicki. – „Szacowany wskaźnik procentowy dla naszego kraju wyniósł w 2010 r. 125% co oznacza, że produkujemy o 25% więcej drobiu niż z danymi opublikowanymi w najnowszym raporcie a.v.e.c., spożycie drobiu w Polsce w 2010 r. kształtowało się na poziomie 23,7 kg na głowę. Podobną ilość drobiu konsumują Francuzi czy Czesi. Największe spożycie drobiu w krajach UE odnotowano w 2010 r. w Irlandii oraz Hiszpanii (ponad 30 kg rocznie na głowę), najniższe spośród analizowanych krajów – w Finlandii, Belgii i Luksemburgu (do 17 kg na głowę).

W prognozie na lata 2011-2020 a.v.e.c. szacuje dalszy, systematyczny wzrost konsumpcji drobiu w krajach UE (źródło: Komisja Europejska, DG AGRI, Grudzień 2010). Tendencji tej odpowiadają zmiany w światowej produkcji. Produkcja drobiu stanowiła w ubiegłym roku już 33,4% światowej produkcji mięsa (w porównaniu z 20,2% w 1990 r., czy 29,6% w 2000 r.). Z roku na rok mniejszy odsetek globalnej produkcji mięsa stanowi natomiast produkcja wieprzowiny i wołowiny.

Komentarz Jacka Lewickiego, Prezesa Grupy DROSED, do wyników Raportu z 2011 r. a.v.e.c., zrzeszenia unijnych organizacji drobiarskich, którego członkiem jest Krajowa Rada Drobiarstwa w Polsce.