Aktualności | 2011-11-16
TAURON WYTWARZANIE LIDEREM EKOLOGII

TAURON WYTWARZANIE LIDEREM EKOLOGII

W tegorocznej edycji (objętego honorowym patronatem Prezydenta RP) konkursu wzięło udział 80 jednostek. O nagrodę ubiegało się 35 gmin, związków gmin i powiatów, 42 przedsiębiorstwa oraz 3 organizacje pozarządowe. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 23 przedsięwzięcia, 15 z nich to zdobywcy tegorocznych statuetek i tytułów „Lider Polskiej Ekologii 2011”. Nagrody przyznano 8 przedstawicielom przedsiębiorstw, 5 jednostkom samorządu terytorialnego oraz 2 przedstawicielom ekologicznych organizacji pozarządowych.

– Uczestnikom konkursu ubiegającym się o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii” poprzeczkę ustawiono bardzo wysoko. Mimo to wybór tych najlepszych, wybór liderów nie był sprawą prostą, bo każde zgłoszone do konkursu przedsięwzięcie zasługuje na uznanie – powiedział Janusz Zaleski.

Laureaci i uczestnicy konkursu postrzegają ochronę środowiska jako atut konkurencyjności i ważny element rynku. Ta przyznawana od 1996 roku nagroda stała się ważnym elementem promocji polskich firm i produktów oraz jednostek samorządowych, a także zachętą dla kolejnych firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i do ochrony przyrody.

Źródło:mos.gov.pl