Aktualności | 2011-11-13
Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska

Zgodnie z Porozumieniem Kopenhaskim w latach 2010 - 2012 kraje rozwinięte mają wspólnie zapewnić nowe i dodatkowe finansowanie "Fast start financing" w wysokości do 30 miliardów USD z przeznaczeniem na działania w zakresie adaptacji, mitygacji, redukcji emisji z wylesiania i degradacji lasów (REDD+), a także wzmocnienia instytucjonalnego oraz transferu technologii w krajach rozwijających się.

Unia Europejska zobowiązała się do zapewnienia w ramach środków na "Fast start financing" kwoty 2,4 mld EUR rocznie w latach 2010 - 2012, czyli w sumie 7,2 mld EUR. Celem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska jest umożliwienie udzielania pomocy w ramach "Fast start financing" z budżetu państwa w ramach środków ujętych w rezerwie celowej oraz wykorzystanie mechanizmów i rozwiązań stosowanych dotychczas przez Ministra Spraw Zagranicznych do realizacji pomocy rozwojowej.

Źródło: mos.gov.pl