Aktualności | 2011-11-10
Geodeci w Sejmie

Geodeci w Sejmie

Artur Dunin – inżynier geodeta,

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Lista: Platforma Obywatelska,
Staż parlamentarny: poseł VI kadencji.

Jacek Falfus – magister inżynier geodeta,

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Lista: Prawo i Sprawiedliwość,
Staż parlamentarny: poseł IV, V, VI kadencji.

Aleksander Grad – magister inżynier geodeta,

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Lista: Platforma Obywatelska,
Staż parlamentarny: poseł IV, V, VI kadencji.

Krzysztof Jurgiel – magister inżynier geodeta,

Politechnika Warszawska.
Lista: Prawo i Sprawiedliwość,
Staż parlamentarny: poseł III, IV, V, VI kadencji, senator V kadencji.

Stanisław Ożóg – magister inżynier geodeta,

Akademia Rolnicza w Krakowie.
Lista: Prawo i Sprawiedliwość,
Staż parlamentarny: poseł V, VI kadencji.

Michał Tomasz Pacholski – magister inżynier geodeta.

Lista: Ruch Palikota,
Staż parlamentarny: brak.

Anna Paluch – magister inżynier geodeta,

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Lista: Prawo i Sprawiedliwość,
Staż parlamentarny: poseł V, VI kadencji.

Józef Racki – magister inżynier geodeta,

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie.
Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe,
Staż parlamentarny: poseł VI kadencji,
21.01.1997 – 31.12.1998: Główny Geodeta Kraju.

Jerzy Szmit – magister inżynier geodeta,

Akademia Rolniczo-Techniczna w Olszynie.
Lista: Prawo i Sprawiedliwość
Staż parlamentarny: brak.

Michał Wojtkiewicz – doktor inżynier geodeta,

Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu (mgr inż.),
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (dr).
Lista: Prawo i Sprawiedliwość,
Staż parlamentarny: poseł V, VI kadencji.

Źródło: www.sejm.gov.pl