Aktualności | 2011-11-07
Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012

•gazy lub pyły wprowadzane do powietrza - 356,12 zł/kg;
•substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi - 228,32 zł/kg;
•wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi - 26,08 zł/dam3;
•umieszczenie odpadów na składowisku - 260,88 zł/Mg;
•pobór wody podziemnej- 3,87 zł/m3;
•pobór wody powierzchniowej śródlądowej - 2,01 zł/m3;
•powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki - 3,87 zł/m2;
•każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów - 24,96 zł.

Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik 2 do obwieszczenia.
Obwieszczenie wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku.

Źródło: mos.gov.pl