Aktualności | 2011-11-06
XX-lecie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

XX-lecie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

KZSM Zw. Rew. jest największą organizacją branżową na rynku produkcji mleka i przetworów mlecznych. Obecnie liczy 100 członków – spółdzielni mleczarskich i innych spółdzielni. Do zadań statutowych Związku należy przede wszystkim organizowanie działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej. Jednocześnie KZSM Zw. Rew. prowadzi działalność marketingową dla potrzeb zrzeszonych spółdzielni, związaną z promowaniem najlepszych wyrobów i przetworów mlecznych. Służą temu przede wszystkim coroczne Targi Mleczarskie „Mleko-Expo” w Warszawie, a także inicjatywa internetowa o nazwie TOP PRODUKTY Mleczarskie, której celem jest zainteresowanie konsumentów ofertą producentów

Jednym z największych osiągnięć KZSM Zw. Rew. jest zwiększenie spożycia mleka w Polsce. W 2007 r. utrzymywało się ono na poziomie 179 litrów na osobę rocznie, a obecnie wynosi ok. 191 litrów. Jest to efekt m.in. 3-letniej, ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej kierowanej do dzieci, ich rodziców i opiekunów pt. „Stawiam na mleko i produkty mleczne”. Głównym celem akcji było uświadomienie, jak ważną rolę w codziennej diecie, szczególnie najmłodszych, odgrywa mleko – najlepsze źródło wapnia.

KZSM Zw. Rew. organizuje coroczne Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO, na których zrzeszone i nie zrzeszone spółdzielnie oraz mleczarnie nie spółdzielcze i firmy pracujące na rzecz mleczarstwa wystawiają swoje produkty. W dniach 17-19 listopada 2011 r. odbędą się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie XX Jubileuszowe Targi. Planowany jest szereg atrakcji dla odwiedzających, w tym degustacja produktów mleczarskich, „Dzień Deseru i Smakołyków”, pokaz dekorowania potraw czy konkurs plastyczny dla dzieci. Będą też konkursy dla wystawców i dla rolników – dostawców mleka.

Od początku powstania Ośrodek Szkoleń KZSM Zw. Rew. zorganizował 826 szkoleń dla dostawców mleka i podmiotów skupujących mleko. Uczestniczyło w nich 38 tys. osób. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące:

- aktualnej sytuacji na rynku mleka,
- możliwości wykorzystania funduszy unijnych,
- zagadnień weterynaryjnych,
- jakości mleka surowego,
- systemów zarządzania jakością w zakładach mleczarskich,
- mikrobiologii i organoleptyki.