Aktualności | 2011-11-03
Konferencja dla producentów i przetwórców owoców miękkich i jabłek - 8 grudnia w Lublinie

Konferencja dla producentów i przetwórców owoców miękkich i jabłek - 8 grudnia w Lublinie

W tym roku również zabrakło owoców ważniejszych gatunków roślin jagodowych, zwłaszcza dla przetwórstwa owocowego. Jakie były tego przyczyny? Stosunkowo wysokie były ceny skupu owoców porzeczki czarnej, truskawki, borówki wysokiej i jabłek. W szkółkach zabrakło sadzonek i drzewek. Czym to grozi? Czy w najbliższych latach możemy być w Europie znaczącym producentem świeżych i przetworzonych owoców jagodowych? Jakie ilości owoców są potrzebne, aby pokryć aktualne i przyszłościowe potrzeby rynku? Jakie są szanse na opłacalną produkcję owoców jagodowych oraz poprawę ich jakości? Czy przemysł przetwórczy chce budować bazy surowcowe dla własnych potrzeb? Jakie były powody dużych zmian cen skupu owoców jagodowych w krótkim czasie, np. porzeczki czarnej? Jakie są szanse na organizację większej liczby grup producentów owoców jagodowych? Jak produkować owoce jagodowe i jabłka bez pozostałości szkodliwych pestycydów? Jakie problemy mają producenci owoców i przetworów, zwłaszcza jagodowych i jakie widzą sposoby ich rozwiązania? Jakie środki pomocowe dla sadownictwa i przetwórstwa?

Na te i inne ważne pytania spróbują odpowiedzieć wykładowcy. Spróbujmy wspólnie zastanowić się nad tymi problemami i wyciągnąć stosowne wnioski. Zastanówmy się, czy nadal Polska może być największym, bądź bardzo dużym producentem i eksporterem, zwłaszcza przetworów owocowych. Jakie gospodarstwa i w jakich warunkach mają największe szanse na opłacalną produkcję owoców jagodowych. Wypracowane wnioski zostaną przekazane producentom świeżych i przetworzonych owoców oraz władzom centralnym i samorządowym.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 40 zł od osoby, płatne w dniu obrad. Od tej wpłaty zwolnieni są: pracownicy naukowi, studenci, organizatorzy autokarowych grup uczestników oraz wystawcy. W kwocie 40 zł mieszczą się materiały konferencyjne, kawa, herbata, ciastka, jabłka wysokiej jakości i ciepły posiłek.

Dodatkowych informacji udziela Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych,
Lublin, Tel. 81 524 71 04,
fax. 81 524 71 05,
email: zenku@o2.pl, emakosz@o2.pl