Aktualności | 2011-10-30
Konferencja w Londynie - ergonomia i wydajność pracy

Konferencja w Londynie - ergonomia i wydajność pracy

W programie konferencji znalazły się m.in. następujące tematy: Wygoda przede wszystkim – biomechaniczne aspekty nieprawidłowej postawy pracownika oraz omówienie zmian chorobowych; Jak ergonomia w miejscu pracy wpływa na bezpieczeństwo i produktywność? Teoria versus praktyka; Zadowolenie i motywacja w pracy – psychospołeczne aspekty jakości i wydajności; Osobista efektywność – praca z komputerem.

Ponadto, organizatorzy dali uczestnikom możliwość konsultacji ze specjalistami, sprawdzenia najnowszych ofert z dziedziny bezpieczeństwa i ergonomii, spotkania z potencjalnymi klientami lub też nawiązania nowych kontaktów.

Konferencji towarzyszyła wystawa, na której byli m.in.:

- stowarzyszenie fizjoterapeutów działających w obszarze ergonomii i zdrowia w pracy ACPOHE, zajmujących się bezpieczeństwem, zdrowiem i komfortem pracowników, rehabilitacją oraz prewencją wypadkową (www.acpohe.org.uk),
- RH Chairs - oddział skandynawskiej korporacji produkującej ergonomiczne krzesła,
- Ergochair Ltd. – inny producent ergonomicznych krzeseł, który chwali się certyfikatem Standard 25, przyznanym za unikatowe podejście do klientów,
- Towarzystwo Lekarzy Medycyny Pracy reprezentujące wszystkich lekarzy medycyny pracy w Wielkiej Brytanii.