Aktualności | 2011-10-27
GISday2011 na Politechnice Warszawskiej

GISday2011 na Politechnice Warszawskiej

 • W dniu 17 listopada 20011 r. w Małej Auli Gmachu Głównego odbędą się obchody GISday2011 na Politechnice Warszawskiej pod patronatem Honorowym JM Rektora PW oraz Głównego Geodety Kraju.

  Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli JM Rektor PW Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, który zapowiedział także osobiste otwarcie obchodów, oraz Główny Geodeta Kraju - Jolanta Orlińska. Swój udział zapowiedzieli m. in.:

  • Prof. Francis Harvey z University of Minnesota, który specjalizuje się w zagadnieniach budowy infrastruktury informacji przestrzennej oraz systemów GIS,

  • Janusz Dygaszewicz z Głównego Urzędu Statystycznego, który wygłosi wykład poświęcony tematyce wykorzystania danych Spisu Powszechnego 2011 do analiz przestrzennych i wspomagania decyzyjnego,

  • Agnieszka Buczek z OPGK Kraków, która opowie o wykorzystaniu numerycznego modelu terenu i bazy danych referencyjnych do modelowania zagrożeń powodziowych,

  • Robert Widz z firmy Intergraph Polska, który opowie o najnowszych trendach w budowie systemów informacji przestrzennej o zasięgu ogólnokrajowym,

  • Arkadiusz Kołodziej z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który przedstawi możliwości budowy bazy danych zabytków w Polsce dzięki współpracy wolontariuszy (projekt Wiki Lubi Zabytki). 

  Ponadto będzie można wysłuchać  wystąpień pracowników i studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW. W przerwie pomiędzy referatami przewidziano czas na ciekawe konkursy z nagrodami dla uczestników spotkania. Dodatkową atrakcją będzie zabawa w geocaching – konkurs „Geofinder".  

  Więcej szczegółów na temat wydarzenia na stronie: http://geostudent.pl/gis-day-na-pw