Aktualności | 2011-10-26
Nauka polska na rzecz europejskiej polityki geoinformacyjnej

Nauka polska na rzecz europejskiej polityki geoinformacyjnej

Uczestnikami seminarium byli między innymi: Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju, prof. Jerzy Gaździcki – przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, prof. Bogdan Ney – przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, prof. Jerzy Balcerzak – prodziekan ds. nauki Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, dr Marek Baranowski – dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii oraz szerokie grono przedstawicieli nauki i administracji geodezyjnej.

Na wstępie Jolanta Orlińska – Główny Geodeta Kraju, podkreśliła wagę spotkania środowiska naukowego i administracji. Podczas piątkowej sesji wygłoszono referaty na temat infrastruktury informacji przestrzennej, wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz prac nad metadanymi. O najnowszych rozwiązaniach geoiormacyjnych oraz problematyce pokrycia terenu w polityce UE mówili przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Geodezji i Kartografii. Profesor Bogdan Ney przedstawił temat „Geoinformacja w problematyce gospodarki przestrzennej”, a Jerzy Zieliński - Dyrektor departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej przedstawił projekty realizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Druga, uroczysta sesja seminarium, została poświęcona Jubileuszowi 80-lecia urodzin prof. Jerzego Gaździckiego (na fotografii wraz z małżonką). Sylwetkę i liczne dokonania profesora przybliżył Marek Baranowski - dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii. Jolanta Olińska podkreślając ogrom zasług profesora skupiła się na dokonaniach profesora służących administracji publicznej, w tym geodezyjnej. Prof. Jerzy Gaździcki jest m.in. autorem pierwszej wersji ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, a ostateczna wersja tego aktu prawnego – jak podkreślała Główny Geodeta Kraju - podnosi rangę geodezji w państwie, a z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii czyni lidera nowoczesnej i innowacyjnej administracji.

Życzenia i podziękowania składało profesorowi wielu przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu, m. in. prof. Janusz Paszyński, dowódca oddziału, w którym profesor jako 13-latek walczył w Powstaniu Warszawskim, prof. Bogdan Ney - przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, prof. Witold Prószyński - dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Krzysztof Mączewski – geodeta województwa mazowieckiego i wielu innych. Uroczystość uświetnił recital fortepianowy Jana Gaździckiego – wnuka profesora.

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/nauka-polska-na-rzecz-europejskiej-polityki-geoinformacyjnej