Aktualności | 2011-10-24
Coraz większe zainteresowanie polskim systemem finansującym ochronę środowiska

Coraz większe zainteresowanie polskim systemem finansującym ochronę środowiska

•75 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii;
•20 mln euro otrzymają działania na rzecz różnorodności biologicznej i ekosystemów;
•15 mln euro wsparcia dostaną przedsięwzięcia służące wzmocnieniu monitoringu środowiska i działań kontrolnych.

Źródło: nfosigw.gov.pl