Aktualności | 2011-10-21
Spotkanie ekspertów branżowych

Spotkanie ekspertów branżowych

W spotkaniu jako główni prelegenci wzięli udział przedstawiciele Forów Branżowych UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw m.in: Sabrine Skiker reprezentująca branże motoryzacyjną, Riccardo Viaggi reprezentujący branżę budowlaną, Ludger Fischer reprezentujący branżę spożywczą oraz Frank Baumeister – Dyrektor ds. polityki branżowej UEAPME.

Uczestnikami spotkania byli eksperci branżowi ds. europejskich oraz ich współpracownicy, a także przedstawiciele komisji problemowych ZRP ds. rozwoju ruchu branżowego i spółdzielczości rzemieślniczej oraz ds. samorządu i dialogu społecznego, jak również przedstawiciele i specjaliści Związku Rzemiosła Polskiego.

Tematyka spotkania obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące struktury branżowej polskiego rzemiosła, aktualnej sytuacji i perspektywy branżowego dialogu społecznego w Unii Europejskiej, UEAPME jako europejskiego partnera społecznego, forów branżowych UEAPME, a także form zaangażowania organizacji partnerów społecznych reprezentujących MŚP w branżowym dialogu społecznym na szczeblu krajowym. Seminarium umożliwiło ekspertom branżowym nawiązanie kontaktów z przedstawicielami UEAPME oraz zespołem projektowym.

Głównym celem projektu „Branże w dialogu” jest zwiększenie udziału polskich ekspertów branżowych w procesie optymalizacji stanowienia prawa i wdrażania zasady dobrego rządzenia na poziomie Unii Europejskiej. Związek Rzemiosła Polskiego jest jedynym rzecznikiem interesów polskich przedsiębiorstw w Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) – partnera społecznego reprezentującego w UE interesy organizacji rzemieślniczych i MŚP z 25 państw członkowskich

W projekcie biorą udział najważniejsze organizacje branżowe reprezentowane przez Związek Rzemiosła Polskiego: branża spożywcza, budowlana, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna, rzemiosł artystycznych, krawiecka i odzieżowo-włókiennicza, fotograficzna, jubilersko-złotnicza oraz optyczna. Projekt „Branże w dialogu” potrwa do końca lutego 2013 roku.

Źródło: informacja prasowa