Aktualności | 2011-10-19
KFPZ: Jedynie 30 proc. zebranych zbóż ma jakość ziarna konsumpcyjnego

KFPZ: Jedynie 30 proc. zebranych zbóż ma jakość ziarna konsumpcyjnego

Prognozowanie zbiorów zbóż w Polsce staje się coraz trudniejsze, wiąże się to z coraz większą zmiennością klimatyczną nawet na bardzo niewielkich obszarach, która w sposób bezpośredni przekłada się na poziom plonów uzyskiwanych przez rolników.

Na kształtowanie się cen zbóż na rynkach światowych ma i będzie miało wpływ wiele czynników, m.in.: prognozy i szacunki zbiorów światowych producentów zbóż, kurs euro, konflikty i kryzysy u największych światowych importerów, cła i zakazy eksportu. Mnogość wymienionych czynników utrudnia prognozowanie cen na tym rynku. Zdaniem Federacji ceny zbóż od sierpnia kształtują się na wysokim, stabilnym poziomie.