Aktualności | 2011-10-18
Skanska wybuduje rondo w Tarnowie

Skanska wybuduje rondo w Tarnowie

6 mln zł  brutto będzie kosztowała budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 73 w Tarnowie. Skanska zrealizuje je na zlecenie Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. Inwestycja zakończy się 31 lipca 2012 r. Rondo powstanie w miejscu skrzyżowania al. Jana Pawła II i ul. Błonie w Tarnowie. Będzie stanowić element łączący al. Jana Pawła II z węzłem „Krzyż” budowanej autostrady A4. Rozpoczęcie robót planowane jest w listopadzie. Prace obejmą także rozbudowę ul. Błonie.

- Rondo będzie miało średnicę zewnętrzną 55 m i wewnętrzną 37 m– powiedział Robert Jaskot, Kierownik Budowy, Skanska. – Na środku powstanie wyspa z niską zielenią, otoczona dwupasmową jezdnią o szerokości 9 m, z czego szerokość samej jezdni wyniesie 7,5 m, a 1,5 m zajmie pas wewnętrzny z kostki kamiennej.

Tarnowskie rondo będzie miało 4 wloty. Skanska wykona także ciągi pieszo-rowerowe po stronie południowo-zachodniej ronda (o szerokości 3 m), północno-zachodniej (2 m) i  północno-wschodniej (2 m).

– W ramach budowy ronda wykonamy także odwodnienia, oświetlenie oraz przebudowę linii wysokiego napięcia, sieci elektrycznych i teletechnicznej – dodał Robert Jaskot. – Ponadto, wymienimy odcinek sieci wodociągowej, a po zakończaniu prac budowlanych odtworzymy pobocza drogowe i tereny zieleni. Zrealizujemy też I etap rozbudowy ul. Błonie w ciągu drogi krajowej nr 73 . Na odcinku ponad 200 m Skanska wybuduje dwie jezdnie o szerokości 7 m każda wraz z pasem rozdzielającym szerokości od 2 do 7 m.

Po prawej stronie ul. Błonie powstaną: 3-metrowy ciąg pieszo-jezdny i 3-metrowy pas zieleni. Natomiast po lewej stronie Skanska wybuduje chodnik o szerokości 2 m i 1,5-metrowy pas zieleni.

Przy okazji rozbudowy na ul. Błonie zostanie wykonane oświetlenie uliczne oraz niezbędne przebudowy sieci elektrycznych i wodociągowej.