Aktualności | 2011-10-17
Laureaci II edycji GreenEvo nagrodzeni

Laureaci II edycji GreenEvo nagrodzeni

•APANET S.C. Andrzej Lis Piotr Leszczyński,
•APS Energia S.A.,
•ATON-HT S.A.,
•CHEMADEX S.A.,
•CTE Carbotech Engineering Sp. z o.o.,
•Dagas Sp. z o.o.,
•EKOTOP Roman Sobczyk,
•Fu-Wi Sp. z o.o.,
•Multichem Eko Sp. z o.o.,
•NMG Sp. z o.o.,
•POLIMAT EKO Sp. z o.o.,
•PROCOM SYSTEM S.A.,
•PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.,
•Redor Sp. z o.o.,
•WSK Kraków Sp. z o.o.,
•Zespół Innowacyjny PROMIS Sp. z o.o.

Ich technologie pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i bioróżnorodności.
Od sierpnia firmy - laureaci I i II edycji projektu - wzięły udział w szeregu misji gospodarczych i handlowych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, a także licznych targach i konferencjach. Swoje technologie prezentowały dotychczas w Indiach, na Ukrainie, w Rosji, Wietnamie i Kazachstanie. Wyjazdy stanowiły szansę na nawiązanie kontaktów handlowych, prowadzenie rozmów business-to-business oraz wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami obu edycji. Laureaci projektu otrzymali także wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo w transferze technologii.
Jeszcze w tym roku planowane są misje gospodarcze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Armenii, Algierii, Azerbejdżanu i Mołdowy. Pod koniec 2011 r. ukaże się natomiast raport GreenEvo – Rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii cz. III., zawierający opisy stanu rozwoju zielonych technologii na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Węgier, krajów Zatoki Perskiej, Armenii i Ukrainy. Raport będzie także obejmował opis programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) oraz instrumentów wsparcia dla polskich przedsiębiorstw z branży zielonych technologii.

Źródło: mos.gov.pl