Aktualności | 2011-10-17
Ok.100 tys. dzieci więcej uczestniczy w programie "Owoce w szkole"

Ok.100 tys. dzieci więcej uczestniczy w programie "Owoce w szkole"

W ramach programu dzieci otrzymują owoce i warzywa oraz uczestniczą w specjalnych zajęciach edukacyjnych realizowanych przez szkoły.

Największą popularnością program cieszy się w województwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim oraz małopolskim.

Polska jest bardzo aktywnym uczestnikiem programu „Owoce w szkole”. Na realizację programu w roku szkolnym 2011/2012 Polska otrzymała z UE czwarty, co do wielkości budżet w porównaniu z pozostałymi krajami UE.

Umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 9 231 szkół podstawowych, 6 zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół (w poprzednim roku szkolnym było ich 8, 171). Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 wynosi 858 992 (w poprzednim roku szkolnym udział w programie brało 766,767 dzieci), co stanowi 69,57 % liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze „Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013” grupa docelowa w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 1 234 689 dzieci.

Do 10 listopada 2011r. ARR przyjmuje jeszcze zgłoszenia dostawców oraz szkół podstawowych chcących przystąpić po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym do programu od II semestru.