Aktualności | 2011-10-14
Kolejny numer Biuletynu informacyjnego GiG

Kolejny numer Biuletynu informacyjnego GiG

Na stronie Geodezyjnej Izby Gospodarczej ukazał się  3 numer biuletynu informacyjnego.W najnowszym kwartalniku znajdują się bieżące wyniki starań  Izby o poprawę warunków pracy firm geodezyjnych, dotyczące min.: 

1) współpracy GIG z administracją rządową, w tym:

- pełny referat Prezesa Bogdana Grzechnika n. t.: „PRZEDSIĘBIORSTWA GEODEZYJNE PROBLEMY I WYZWANIA”, wygłoszony na zebraniu Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 7 lipca b. r.,

- tekst porozumienia pomiędzy Głównym Geodetą Kraju oraz czterema organizacjami

społecznymi geodetów, zawartego w Częstochowie 6 października b. r., 

2) realizacji wniosków z XIX Walnego Zgromadzenia GIG, 

3) zebrania Rady GiG z dnia 21 lipca b. r., 

4) współpracy z administracją samorządową – w sprawie odpowiedzi Starosty Piaseczyńskiego na pismo GIG z 14 czerwca 2011 r., 

5) szkoleń i konferencji – tez do nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego, sformułowanych w wyniku obrad konferencji „Prawo w geodezji”, zorganizowanej przez Zachodniopomorski oddział Izby w dniach 22-23 września b. r. w Pogorzelicy. 

Pełną treść biuletynu można pobrać na stronie: http://www.gig.org.pl/?mod=aktualnosc&id=7093