Aktualności | 2011-10-14
Eksportujemy coraz mniej ziarna zbóż

Eksportujemy coraz mniej ziarna zbóż

W ujęciu wartościowym w rozpatrywanych okresach przywóz zwiększył się z 123 mln EUR do 206,7 mln EUR, a w ujęciu ilościowym - z 672,1 tys. t do 773 tys. t. Większy wzrost wartości zakupów w stosunku do ilości wynikał z wysokich cen zbóż na rynku - podaje FAMMU/FAPA..