Aktualności | 2011-10-10
Trzecie posiedzenie Rady IIP

Trzecie posiedzenie Rady IIP

Po przyjęciu przez członków Rady IIP porządku obrad, Główny Geodeta Kraju Jolanta Orlińska przedstawiła informację na temat stanu legislacji dziesięciu rozporządzeń określonych w ustawie o IIP oraz ich związek z poszczególnymi tematami danych przestrzennych.

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii Marek Baranowski przybliżył członkom Rady projekt strategii harmonizacji zbiorów danych przestrzennych oraz propozycję dwu i wielostronnych porozumień organów wiodących i podmiotów współtworzących infrastrukturę informacji przestrzennej.

Komunikat na temat realizacji uchwały nr 2 Rady IIP w sprawie testowania projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej przedstawił dr Janusz Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego. Referent podkreślił, że było to testowanie znacznie trudniejsze niż to, które było przeprowadzone dwa lata temu w zakresie pierwszej grupy tematycznej, ze względu na bardziej złożone struktury danych, pojawienie się nowych form danych oraz znaczną liczbę powiązań pomiędzy tematami. Jednakże, wykonanie tych prac przynosi znaczne korzyści. Po pierwsze, zespoły tematyczne Komisji Europejskiej ulepszą projekty specyfikacji, a po drugie, zdobyte doświadczenia będą cenne w kolejnych etapach prac nad infrastrukturą informacji przestrzennej w Polsce.

Na posiedzeniu głosowano także nad przyjęciem uchwały w sprawie planowania prac w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych. Uchwała została przyjęta głosami siedmiu obecnych na sali członków Rady. Jednakże, ze względu na brak quorum postanowiono zwrócić się do nieobecnych członków Rady, reprezentowanych podczas posiedzenia przez swoich przedstawicieli, o pisemne wyrażenie stanowiska w sprawie przyjęcia uchwały zgodnie z §1 pkt 2 uchwały nr 1 Rady z dnia 7 marca 2011 r.

Materiały dotyczące posiedzenia będą dostępne na stronie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (http://www.radaiip.gov.pl/).

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/trzecie-posiedzenie-rady-iip