Aktualności | 2011-10-10
Bhp w produkcji przemysłowej - seminarium w Wielkiej Brytanii

Bhp w produkcji przemysłowej - seminarium w Wielkiej Brytanii

Seminarium było jednym z wydarzeń w cyklu „Z przemysłu, dla przemysłu", prowadzonego przez RoSPA – The Royal Society for the Prevention of Accidents (Królewskie Towarzystwo Prewencji Wypadkowej). Seminaria ze względu na obecność przedstawicieli przemysłu stanowią bodziec do prowadzenia otwartych dyskusji, służących m.in. zwiększaniu świadomości pracodawców. Seminarium „Różnorodna produkcja, wspólne problemy” było adresowane przede wszystkim do dyrektorów, menagerów, specjalistów do spraw kadr, doradców biznesowych, liderów grup pracowniczych, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem pracy.