Aktualności | 2011-10-07
100 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

100 lat Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

Różnorodność dyscyplin technicznych i branż powodowała, iż grupowały one wokół siebie zainteresowane środowiska, które tworzyły własne organizacje i stowarzyszenia. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM”, członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, które obchodzi w bieżącym roku jubileusz swego 100-lecia.

Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.

Członkowie SITWM z tak wyjątkowej i „okrągłej” okazji, postanowili zwołać Kongres Jubileuszowy, którego celem jest uczczenie działalności kilku pokoleń inżynierów i techników melioracji, budownictwa wodnego, łąkarstwa i torfiarstwa oraz zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę.

Kongres i przygotowane z tej okazji wystąpienia i materiały przypomną braci inżynierskiej sfederowanej w NOT oraz całemu społeczeństwu polskiemu o dokonaniach gospodarczych, społecznych i edukacyjnych organizacji pozarządowej jaką jest Stowarzyszenie SITWM. Zwłaszcza o tak ważnym medium w życiu ludzkości jakim jest woda i jak dużo zależy w życiu naszego kraju i wszystkich społeczeństw od sprawnej gospodarki wodnej.

Kongres odbędzie się we wtorek, 11 października 2011 r., w Warszawskim Domu Technika NOT, przy ul. Czackiego 3/5.

Janusz M. Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813