Aktualności | 2011-10-04
Bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla lotnictwa

Bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych dla lotnictwa

Ogłoszenie poziomów odniesienia pozwala liniom lotniczym obliczyć wielkość przysługujących im bezpłatnie uprawnień do 2020 r. Ustalono dwa poziomy odniesienia dla okresu rozliczeniowego:

•obejmującego rok 2012 – w tym okresie linia lotnicza otrzyma 0.6797 uprawnień na 1000 tonokilometrów, 85% uprawnień dla lotnictwa zostanie przydzielonych przewoźnikom bezpłatnie;
•rozpoczynającego się w styczniu 2013 r. - w latach 2013-2020 linia lotnicza otrzyma 0.6422 uprawnień na 1000 tonokilometrów, 82% uprawnień dla lotnictwa zostanie przydzielonych przewoźnikom bezpłatnie.

15% pozostałych uprawnień w każdym okresie rozliczeniowym będzie sprzedawanych na aukcjach, a w latach 2013-2020 3% uprawnień zostanie przeznaczone na specjalną rezerwę dla przewoźników rozpoczynających działalność oraz szybko rozwijających się linii lotniczych.

Poziom odniesienia dla każdego okresu obliczono dzieląc całkowitą roczną liczbę bezpłatnych uprawnień dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2012 r. i lata 2013-2020 przez sumę tonokilometrów wynikającą z wniosków przedłożonych Komisji przez przewoźników. Wnioski przewoźników opierają się na niezależnej weryfikacji danych dotyczących tonokilometrów odnoszących się do roku kalendarzowego 2010. Formalnie przydział bezpłatnych uprawnień dla poszczególnych przewoźników zostanie przeprowadzany przez państwa członkowskie, które przemnożą poziom odniesienia przez dane o tonokilometrach z 2010 r. dla każdego przewoźnika. Państwa członkowskie mają obowiązek ustalenia indywidualnych przydziałów w ciągu trzech miesięcy od opublikowania decyzji o poziomach odniesienia.

Źródło: ec.europa.eu