Aktualności | 2011-09-30
Konkurencyjność polskich zbóż na rynku wspólnotowym stopniowo rośnie

Konkurencyjność polskich zbóż na rynku wspólnotowym stopniowo rośnie

Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, które prezentują kształtowanie się cen zbóż w całej Wspólnocie, w tygodniu 5-11 września br. wynika, iż przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce była o 5 proc. niższa od średniej w UE wynoszącej 193 EUR/t. Warto jednak dodać, iż o ile w skali tygodnia dynamika spadku średniej ceny pszenicy o parametrach konsumpcyjnych w UE-27 i Polsce była zbliżona i wynosiła odpowiednio 2,3 proc. i 2,6 proc., to w Czechach i Słowacji tygodniowy spadek cen tego zboża przekroczył znacznie poziom 5 proc. Jednakże pszenica konsumpcyjna w tych krajach nadal była droższa od polskiej (wszystkie ceny wyrażone w euro).

Dane Komisji opublikowane przez Ministerstwo wskazują również, iż w analizowanym okresie średnia cena jęczmienia paszowego w Polsce i Czechach była najniższa we Wspólnocie i wynosiła 159 EUR/t, wobec średniej unijnej 183 EUR/t.(BGŻ)