Aktualności | 2011-09-29
Air Products wyznacza nowe standardy w rozdrabnianiu kriogenicznym

Air Products wyznacza nowe standardy w rozdrabnianiu kriogenicznym

Rozdrabnianie kriogeniczne polega na mieleniu materiałów w niskich temperaturach przy użyciu ciekłego azotu. Świadomość zalet tej technologii w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym oraz spożywczym stale wzrasta. W sektorach tych zauważalny jest wzrost popytu na coraz mniejsze cząsteczki oraz na wykorzystywanie młynów, które umożliwiają osiągnięcie maksymalnej wydajności przy możliwie najniższych kosztach.

Młyn PolarFit™ firmy Air Products do ultra drobnego rozdrabniania kriogenicznego, zainstalowany w Bobingen, zapewnia stałą, wysoką jakość materiału wyjściowego. Dzięki zastosowaniu różnych kombinacji mechanizmów redukcji rozmiaru, w tym udaru,ścierania oraz zderzania cząstek, można o wiele drobniej zmielić materiały trudne do rozdrobnienia, takie jak elastomery termoplastyczne, bądź tworzywa sztuczne, niż przy użyciu tradycyjnych metod. System ten umożliwia osiągnięcie wyników na poziomie między 45 a 240 mikronów, a w niektórych przypadkach nawet 10 mikronów. Dodatkowo urządzenie umożliwia dostosowanie stopnia rozdrobnienia, pozwalając uzyskać zarówno gruboziarnisty, jak i miałki materiał wyjściowy. Efektywne wykorzystanie ciekłego azotu skutkuje natychmiastowym odbiorem ciepła z procesu rozdrabniania oraz optymalizuje jakość produktu końcowego dzięki uniknięciu uszkodzeń wywołanych wysoką temperaturą. W efekcie klienci mogą zwiększyć tempo produkcji przy obniżeniu kosztów operacyjnych.

Firma Air Products posiada także doświadczenie w towarzyszącej rozdrabnianiu klasyfikacji cząstek za pomocą powietrza. Technologia klasyfikowania materiału rozdrobnionego kriogenicznie przynosiklientom dodatkowe korzyści – stosując ten system wraz z młynem drobnomielącym PolarFit™, można uzyskać korzystniejszą dystrybucję cząstek materiału finalnego, zwiększając tym samym wydajność produkcji, a także zmniejszyć potrzebę dodatkowej kontroli jakości produktu końcowego.