Aktualności | 2011-09-27
Plan wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi

Plan wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi

Podczas środowej konferencji poświęconej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiceminister podkreślił, że gmin nie mają obowiązku do natychmiastowego przejęcia kontroli nad odpadami komunalnymi. Samorządy, które nie są w stanie od razu sprostać nowym zadaniom, będą miały na to 18 miesięcy. Plan wdrażania reformy gospodarki odpadami komunalnymi:

1 stycznia 2012 r.
•zaczyna działać rejestr działalności regulowanej i gmina nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości;

1 lipca 2012 r.
• sejmiki województw uchwalają aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uchwał w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w których określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów;

1 stycznia 2013 r.
•do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzorów deklaracji oraz terminów złożenia pierwszej deklaracji;

•zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach;

•gminy rozpoczynają kampanię informacyjno-edukacyjną wśród swoich mieszkańców, dotyczącą funkcjonowania nowego systemu;

1 lipca 2013 r.
•do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami; •nowy system zaczyna w pełni funkcjonować – uchwały rad gmin wchodzą w życie i gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości.

Źródło: samorzad.pap.pl