Aktualności | 2011-09-21
Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, Jutro

Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, Jutro

Dzisiaj, w środę, 21 bm., o godz. 11.00, w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 o godz. 11.00, zainaugurowane zostaną Pierwsze Warszawskie Dni Techniki, które odbędą się w dniach 21 - 25 września br. pod hasłem "Warszawa - Technika Wczoraj, Dziś, Jutro"

Celem Dni jest publiczna promocja osiągnięć naukowych i technicznych warszawskiego przemysłu, instytutów badawczych i naukowych oraz warszawskich uczelni technicznych.
Adresatami Dni jest głównie młodzież - przede wszystkim uczniowie ponadgimnazjalnych szkół technicznych oraz studenci, mieszkańcy Warszawy oraz jej goście.
Inicjatywa zorganizowania takiej imprezy w Warszawie wynika z potrzeby preorientacji zawodowej w kierunku edukacji technicznej, wynikających z potrzeb gospodarczych miasta, w tym szczególnie:
zapoznanie z techniką w życiu miasta oraz poznanie funkcjonujących w nich zajmujących się techniką ośrodków naukowych i przemysłowych, zapoznanie z dorobkiem technicznym miasta i jego mieszkańców, poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki, podniesienie prestiżu techników i inżynierów oraz budzenie poczucia dumy z dokonań twórców kultury technicznej.

Podczas inauguracji prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hannie Gronkiewicz-Waltz zostanie wręczony przyznany przez Naczelną Organizację Techniczną medal im. inżyniera Piotra Drzewieckiego *), pierwszego prezydenta Warszawy niepodległej Polsce (był nim w latach 1917-1921). Medal ten jest oprócz wybitnych twórców kultury technicznej przyznawany także osobom nie będącym członkami NOT za wybitne, powszechnie uznane osiągnięcia i zasługi w dziedzinie rozwoju techniki.

*) Piotr Drzewiecki (1865 - 1943) inżynier, przemysłowiec oraz działacz społeczno-gospodarczy. Absolwent szkoły realnej w Warszawie, a następnie Petersburskiego Instytutu Technologicznego i Instytut Inżynierów Cywilnych w Petersburgu (studia ukończył ze złotym medalem). Założyciel i organizator licznych firm, instytucji gospodarczych i społecznych (
m.in. współorganizator Domu Towarowego Braci Jabłkowskich). W latach 1916-1917 był burmistrzem Warszawy (zastępcą prezydenta) i członkiem Rady Miejskiej, a od 7 października 1917 do 28 listopada 1921 był prezydentem Warszawy. W latach 1930 - 1937  przewodniczący komisji planowania regionalnego Warszawy. Po aresztowaniu przez Niemców zmarł w więzieniu w Berlinie. Prochy Piotra Drzewieckiego zostały sprowadzone do Polski i złożone na Cmentarzu Powązkowskim.

Organizatorem I Warszawskich Dni Techniki są:
- Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP),
- Rada Stołeczna Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) ,
- Wawerskie Stowarzyszenie Motorowe (udział Stowarzyszenia związany jest z 60-leciem Warszawskiej Fabryki Motocykli, popularnej "Wuefemki").

Uczestnicy Dni, poza prezentacjami dokonań technicznych podczas inauguracji Dni w Domu Technika oraz w Muzeum Techniki NOT, będą mieli okazję zapoznać się z dorobkiem i bazą laboratoryjną, m.in.

w czwartek, 22 września:
- z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 84, godz. 11.00
- z Instytutem Lotnictwa oraz Instytutem Techniki Wojsk Lotniczych, Al. Krakowska 110/114, godz. 13.00

w piątek, 23 września:
- z Wojskową Akademią Techniczną, ul. Radiowa (hangar lotniczy), godz. 8,50
- Instytutem Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, godz. 12.00

w sobotę i niedzielę 24-25 września
"dawny tor jazd próbnych FSO", ul. Jagiellońska 69, godz. 12.00
1.Wielka gala jednośladów,
2.Wyścigi zabytkowych motocykli,
3.Występy zespołów artystycznych.

Patronat Honorowy nad imprezą sprawują:
- Wojewoda Mazowiecki pan Jacek Kozłowski,
- Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
- Mazowiecki Kurator Oświaty pan Karol Semik.

Sponsorem głównym I Warszawskich Dni Techniki jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe.

Więcej informacji na stronie: www.dni-techniki.waw.pl

Mieszkańców i gości Warszawy serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące Dni, w środę, 21 września, o godz. 11.00 w Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 jak również na wszystkie pozostałe wydarzenia, zwłaszcza na Wielka Galę Jednośladów w sobotę i niedzielę 24 i 25 września br., na dawnym torze jazd próbnych FSO przy ul. Jagiellońskiej na Żeraniu.

Janusz M. Kowalski
FSNT-NOT
tel. 602 798 813