Aktualności | 2011-09-21
GUGiK wzmacnia kataster... w Jordanii

GUGiK wzmacnia kataster... w Jordanii

Zgodnie z założeniami współpracy bliźniaczej, Szwecja i Polska wesprą Jordanię w procesie budowy nowoczesnego i zinformatyzowanego systemu katastralnego. Podstawowym celem podpisanej umowy jest budowa systemu zarządzania nieruchomościami opartego na Systemie Informacji Geograficznej GIS, który zapewni pełne, dokładne i aktualne informacje o nieruchomościach.

Dzięki realizacji projektu nastąpi wzmocnienie technicznych i administracyjnych możliwości Jordańskiego Urzędu ds. Nieruchomości i Geodezji. Planowanym efektem prac są:

- zintegrowanie systemu katastralnego oraz rejestru własności gruntów
- rozbudowa systemu informatycznego obsługującego kataster
- stworzenie systemu wyceny nieruchomości.

Źródło:
http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/wzmocnienie-systemu-katastralnego-jordanii-projekt-blizniaczy