Aktualności | 2011-09-19
Porozumienie dla dobra polskiej geodezji i kartografii

Porozumienie dla dobra polskiej geodezji i kartografii

W dniu 9 września 2011 roku w Warszawie pomiędzy Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa Stanisława Cegielskiego, Polską Geodezją Komercyjną Krajowym Związkiem Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych reprezentowaną przez Prezesa Waldemara Klocka, Geodezyjną Izbą Gospodarczą reprezentowaną przez Prezesa Bogdana Grzechnika i Stowarzyszeniem Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie "GISPOL" reprezentowanym przez Prezesa Jolantę Łukowską zostało zawarte Porozumienie w sprawie współpracy i współdziałania dla dobra polskiej geodezji i kartografii. 

Przedmiotem porozumienia jest współpraca i współdziałanie w zakresie:

- tworzenia i opiniowania projektów przepisów prawa,

- samorządu zawodowego geodetów,

- stworzenia wspólnego Kodeksu Etyki Zawodowej Geodety,

- opracowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego,

- wymiany doświadczeń  dotyczących branżowej współpracy zagranicznej,

- opracowania i wdrażania systemu promocji zawodu geodety. 

Pełna treść porozumienia dostępna jest na stronie: http://www.sgp.geodezja.org.pl/wydarzenia/centralne/id/81