Aktualności | 2011-09-15
Zapowiedź konferencji na temat informacji przestrzennej

Zapowiedź konferencji na temat informacji przestrzennej

W dniach 7 – 9 listopada 2011 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbędzie się KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na temat INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY pod patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku  oraz Jolanty Orlińskiej, Głównego Geodety Kraju. 

Konferencja stanowi kolejną, XXI edycję, dorocznych konferencji Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej z cyklu GEOINFORMACJA W POLSCE.  Od kilku lat tematyka konferencji PTIP związana jest z pracami dotyczącymi INSPIRE.  

Program XXI konferencji obejmie tematykę stanowiącą  przedmiot zainteresowania polskich środowisk geoinformacyjnych i dotyczącą  w szczególności:

- projektów geoinformacyjnych wspomaganych środkami europejskimi w Polsce,

- współpracy międzynarodowej w ramach INSPIRE i Partnerstwa Wschodniego,

- projektów specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE,

- infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jako komponentu infrastruktury informacyjnej państwa,

- metod i technologii tworzenia i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej,

- kształcenia i upowszechniania wiedzy w dziedzinie geoinformacji,

- wdrażania technologii geoinformacyjnych w administracji publicznej przez małe i średnie firmy.  

W ramach XXI konferencji przewiduje się zorganizowanie sesji na temat:

Współpraca międzyregionalna w ramach infrastruktury informacji przestrzennej.  

Zorganizowane będą również  następujące warsztaty:  

1. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML oraz struktur baz danych

Tematyka:

- Wprowadzenie do modelowania informacji przestrzennej – diagramy klas UML, przegląd narzędzi, standardy, metodyka MDA.

- Budowa schematu aplikacyjnego UML i GML – reguły budowy, narzędzia, przykłady

Transformacja schematu aplikacyjnego UML do schematu aplikacyjnego GML – wymagania, ograniczenia, wybrane narzędzia.

- Schematy aplikacyjne UML do rozporządzeń ustawy o IIP – przyjęte zasady i przykłady.

- Najczęściej popełniane błędy w modelach UML dla schematów aplikacyjnych GML.

- Transformacja schematu aplikacyjnego UML do struktury bazy danych.

- Schematy aplikacyjne tematów aneksów II i III dyrektywy INSPIRE.  

Wykładowcy: dr hab. Janusz Michalak, dr inż. Agnieszka Chojka, dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, dr inż. Zenon Parzyński. 

2. Praktyczne stosowanie wolnego i otwartego oprogramowania

Tematyka:

-Wykorzystanie oprogramowania QGIS jako klienta geoinformacyjnych usług sieciowych.

- Konfiguracja usług WMS w oprogramowaniu geoservera z wykorzystaniem plików SLD.

Wykładowcy: dr inż. Adam Iwaniak, mgr inż. Sławomir Bury, mgr inż. Przemysław Malczewski. 

Do udziału w Konferencji zapraszane są osoby, które interesują się produkowaniem, udostępnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji, w tym pracownicy administracji publicznej, sektora prywatnego, nauki i szkolnictwa.  

Informacje dotyczące zgłoszeń  na stronie: http://www.ptip.org.pl/