Aktualności | 2011-09-12
Za unijne pieniądze LPEC zmodernizuje sieć ciepłowniczą w Lublinie

Za unijne pieniądze LPEC zmodernizuje sieć ciepłowniczą w Lublinie

Projekt zakłada modernizację sieci ciepłowniczej o długości 22,2 km a jego realizacja przewidziana jest na lata 2010 – 2013. Podstawowy cel to poprawa efektywności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat ciepła na sieciach podczas jego przesyłania. Projekt ma przyczynić się do zmniejszenia strat o 45000 GJ – taka ilość energii potrzebna jest do ogrzewania przez cały rok największego szpitala w Lublinie. Przełoży się to na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej a tym samym emisji CO2 do atmosfery o ponad 8 tys. ton rocznie.

Dodatkowo dzięki realizacji projektu, LPEC chce ograniczyć liczbę awarii na sieciach i poziom kosztów eksploatacyjnych oraz poprawić bezpieczeństwo dostaw ciepła do swoich odbiorców. Dzięki otrzymanej dotacji oraz ograniczeniu strat i kosztów pracy systemu, projekt przyczyni się do stabilizacji cen ciepła dla mieszkańców Lublina.

-Pracę nad samym projektem rozpoczęliśmy w 2009 roku. Wcześniej braliśmy aktywnie udział w konsultacjach nad kształtem programu, musieliśmy dopilnować, aby znalazły się w nim wszystkie zapisy umożliwiające nam skorzystanie ze środków unijnych. W momencie, kiedy w 2010 roku NFOŚ ogłosił konkurs, my byliśmy gotowi ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W tym miejscu składam szczególne podziękowania dla zespołu, który od początku pracował nad projektem, realizując przy tym swoje dotychczasowe obowiązki – podkreśla Lech Kliza prezes LPEC Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Efektywna dystrybucja energii, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. W ramach tego programu dofinansowanie w wysokości 557,6 mln zł otrzymają 32 projekty modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych wyłonione w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedna trzecia wybranych przez NFOŚiGW projektów dotyczy modernizacji i przebudowy sieci elektroenergetycznych, a dwie trzecie - sieci ciepłowniczych. Najwięcej środków trafi na modernizacje sieci ciepłowniczych w Zielonej Górze (38,8 mln zł), Szczecinie (36,3 mln zł), Gdyni (34,7 mln zł) oraz w Lublinie (22,5 mln zł).