Aktualności | 2011-09-05
Rezygnacja z atomu osłabiła wzrost gospodarczy Niemiec

Rezygnacja z atomu osłabiła wzrost gospodarczy Niemiec

Po marcowej katastrofie w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima, niemiecki rząd wycofał się z wcześniejszych planów wydłużenia okresu eksploatacji reaktorów i zdecydował o natychmiastowym wyłączeniu siedmiu najstarszych elektrowni jądrowych sprzed 1980 roku oraz trapionej awariami elektrowni Kruemmel w Szlezwiku-Holsztynie. Reaktory pozostałych dziewięciu elektrowni będą stopniowo wygaszane od roku 2015.

Do wyhamowania wzrostu niemieckiej gospodarki przyczyniła się również niższa konsumpcja, na którą wydatki w drugim kwartale spadły o 0,7% - po raz pierwszy od kryzysowego roku 2009. Jak ocenili statystycy, na zachowania konsumentów wpływ miały rosnące ceny energii oraz niepewność związana z międzynarodowym kryzysem zadłużenia.

Źródło: energetyka.wnp.pl