Aktualności | 2011-09-05
Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?

Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?

Tematyka seminarium obejmować będzie 5 cześci tematycznych. Każda sesja poprzedzona zostanie wykładem wprowadzajacym.

Sesja 1

Rola niebieskiego systemu odniesienia w dobie globalnych technologii geodezyjnych

Od systemów fundamentalnych do ITRS. Rola niebieskich systemów odniesienia w astrometrii, geodezji kosmicznej i satelitarnej. Współczesne realizacje niebieskich systemów odniesienia. Realizacje niebieskich układów odniesienia – od astrometrii klasycznej do VLBI. Niebieskie układy odniesienia jako realizacja układu inercjalnego. Rola układu inercjalnego we współczesnej geodezji i nawigacji. Współczesna dokładnosc realizacji układu inercjalnego.

Sesja 2

Miedzynarodowy Ziemski System Odniesienia i jego rola w konstrułowaniu ukladow regionalnych i krajowych

Problematyka sesji dotyczy realizacji, konserwacji i zmian w czasie regionalnych układów odniesienia oraz ich relacji (zwiazku) z Miedzynarodowym Ziemskim Układem Odniesienia (ITRF).

Sesja 3

EOP i kinematyka skorupy ziemskiej jako elementy niezbedne w procesach transformacji pomiedzy ukladami

Parametry EOP i ich rola w transformacji pomiedzy niebieskim i ziemskim układem odniesienia. Współczesna dokładność EOP i ich wpływ na dokładność wyznaczanych metodami geodezji kosmicznej i satelitarnej pozycji i zmian pozycji punktów na powierzchni Ziemi. Precesja-nutacja, modele i poprawki wyznaczone z obserwacji. Ruchy bieguna ziemskiego, metody ich wyznaczania, dokładnosc predykcji, modelowanie efektów geofizycznych.

Sesja 4

Systemy odniesienia pomiarow wysokosciowych i grawimetrycznych

Aktualny stan opracowania polskiej krajowej sieci niwelacji precyzyjnej (współczesny system odniesienia wysokosci - Kronsztadt, wyrównanie, charakterystyka dokładnosci). Relacje miedzy systemami wysokosci Polski i Europy (EUVN i UELN). Rola satelitarnych kampanii BSL i EUREF w zapewnieniu systemu odniesienia krajowej sieci niwelacyjnej. Pływowe i niepływowe wariacje natezenia siły ciezkosci i kierunku pionu (obserwacje w polskich obserwatoriach grawimetrycznych). Grawimetryczne miedzynarodowe kampanie porównawcze grawimetrów absolutnych jako podstawa systemu odniesienia grawimetrycznej sieci krajowej. Aktualny stan podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju (wyznaczenia bezwzgledne i róznicowe). Rola okresowych grawimetrycznych wyznaczen bezwzglednych w konserwacji systemu odniesienia pomiarów grawimetrycznych.

Sesja 5

Efekty geofizyczne w geodezyjnych technikach satelitarnych

Modelowanie oraz monitorowanie efektów geofizycznych i geodynamicznych w kontekście interpretacji otrzymywanych wyników przy użyciu geodezyjnych technik satelitarnych. Pływy ziemskie, pośrednie efekty pływowe, efekty obciażeniowe, procesy izostatyczne np. postglacjalne i inne. Refrakcja tropo- i jonosferyczna.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń na stronie:
http://jozefoslaw2011.pl/