Aktualności | 2011-09-05
Nowe prawo UE o znakowaniu żywności

Nowe prawo UE o znakowaniu żywności

Konferencję poprowadzą specjaliści uczestniczący w pracach Grupy Roboczej UE ds. Środków Spożywczych zajmującej się opracowywaniem projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Podczas konferencji zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

• nowe definicje w rozporządzeniu
• określenie odpowiedzialności producentów w praktyce
• różnice pomiędzy informacjami obowiązkowymi a dobrowolnymi na etykiecie
• zmiany w znakowaniu wartością odżywczą produktów spożywczych
• informacje o alergenach oraz o kraju pochodzenia
• przewidywane okresy przejściowe

Konferencja skierowana jest do: przedstawicieli przemysłu żywnościowego, farmaceutycznego, urzędowej kontroli żywności, kadry managerskiej, pracowników działów ds. zapewnienia jakości, pracowników laboratoriów, produkcji, działu PR, prawników.

20% rabat przy rejestracji do 7 września 2011 r.

„Przegląd Piekarski i Cukierniczy” jest patronem medialnym konferencji.