Aktualności | 2011-09-02
Zielone budownictwo wobec barier prawnych

Zielone budownictwo wobec barier prawnych

„By spełnić nowe wymogi prawne deweloperzy muszą zainwestować w rozwiązania pozwalające wykorzystywać energię wiatru, promieniowania słonecznego czy pozyskiwać ją z biomasy, wysypisk i oczyszczalni ścieków”- powiedział Wojciech Wachacki z kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak, specjalizującej się w obsłudze prawnej projektów budowlanych. „W Polsce wciąż brakuje przepisów wykonawczych, które ułatwiałyby realizację projektów nastawionych na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Zaś przepisy obowiązujące, jak np. regulacje ustawy Prawo Energetyczne, nie stanowią wystarczającego wsparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii”.

Farmy wiatrowe i fotowoltaika - najpopularniejsze metody pozyskiwania darmowej energii – są stosunkowo drogie. Z uwagi na uwarunkowania klimatyczne w naszym kraju, by zapewnić równomierne zaopatrzenie w darmową energię elektryczną w ciągu roku, powinno stosować się rozwiązania hybrydowe, łączące dwa lub więcej źródeł prądu. Koszty implementacji takiego systemu znacząco zwiększają wartość inwestycji budowlanych.

Niezależenie od prac ustawodawczych, do nadchodzących zmian w prawie przygotowuje się branża budowlana. 7 września 2011 r. w Fundacji Batorego w Warszawie odbędzie się spotkanie firm i ekspertów związanych z inicjatywą „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”. Przedmiotem spotkania będzie „Zrównoważone prawo – obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym”.

***

Informacje o kancelarii Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k.

Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp.k. jest częścią międzynarodowej firmy prawniczej Squire, Sanders & Dempsey. W Polsce firma jest obecna od 2005 roku. Obsługuje klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa bankowego i finansowego, prawa telekomunikacyjnego, prawa podatkowego, prawa nieruchomości, prawa procesowego oraz fuzji i przejęć. Kancelaria obsługiwała m.in. jedną z najgłośniejszych transakcji na rynku spożywczym – sprzedaż Wedla japońskiej grupie Lotte.

Więcej informacji na: www.ssd.com.
Kontakt dla mediów:
Paulina Gadomska-Dzięcioł,
tel. (0-22) 822 07 52,
tel. kom. 0 501 241 557,
e-mail: pgadomska@effectivepr.pl

Effective Public Relations