Aktualności | 2011-08-24
Wpływ właściwego pakowania na jakość przetworów mięsnych - zaproszenie na szkolenie

Wpływ właściwego pakowania na jakość przetworów mięsnych - zaproszenie na szkolenie

Cele szkolenia:

- przekazanie wiedzy na temat różnych sposobów pakowania wyrobów mięsnych,
- przekazanie wiedzy na temat, właściwości opakowań i folii itp., stosowanych w sektorze mięsnym.

Program szkolenia:

- zmiany jakości żywności i przetworów mięsnych w trakcie przechowania,
- ocena przydatności opakowań do żywności z punktu wymagań higieniczno-sanitarnych,
- czynniki wpływające na trwałość, przechowywanie mięsa,
- wpływ właściwego sposobu pakowania na trwałość produktów,
- najczęściej spotykane wady wyrobów przeznaczonych do pakowania,
- parametry pomieszczeń do pakowania i przechowania mięsa i jego przetworów,
- pakowanie w atmosferze gazów ochronnych, pakowanie farszów surowych – nowa technologia produkcji szynek i wyrobów blokowych,
- metody pakowania, dobór parametrów urządzeń dla poszczególnych grup technologicznych przetworów mięsnych, odpowiedni dobór mieszaniny gazów zależny od rodzaju pakowanego asortymentu,
- pakowanie żywności przeznaczonej do podgrzewania mikrofalowego,
- przepisy związane z etykietowaniem opakowań,
- rola opakowań w marketingu żywności,
- inne metody utrwalania żywności.

Czas trwania szkolenia – 1 dzień, koszt szkolenia 400 zł netto/osoba, cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały, lunch i przerwy kawowe oraz certyfikat. Miejsce szkolenia: Centrum Szkolenia Przemysłu Mięsnego, ul. Rogatkowa 37, Warszawa, tel. 22 615 87 12.

Więcej informacji o kursach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na www.polwita.pl oraz Marta Dzierzęcka mdzierzecka@polwita.pl, tel. 601 678 700.