Aktualności | 2011-08-22
Poszukiwany gaz. I geolodzy

Poszukiwany gaz. I geolodzy

Pracę w geologii można znaleźć wszędzie, nawet w Australii. Podobno nasi absolwenci są mile widziani. Uczelnie starają się dostosować studia do bardziej praktycznych wymagań pracodawców. Ale łupkowy boom zasysa kolejne rzesze. W 2008 r. Nafta Piła podpisała porozumienie z miejscowym technikum wiertniczym, umożliwiając praktyki w swoich obszarach działania.

Ten boom ma rosnąć. Ministerstwo Środowiska wydało już 95 koncesji poszukiwawczych, a zagraniczne i polskie firmy, które je wykupiły, zaplanowały do 2017 r. wykonanie 236 otworów poszukiwawczych. Pracy dla wykwalifikowanych geologów i wiertników aż nadto.

Źródło: Gazeta Wyborcza