Aktualności | 2011-08-22
Internetowy serwis pomoże w rewolucji śmieciowej

Internetowy serwis pomoże w rewolucji śmieciowej

Internetowa platforma posłuży gminom jako narzędzie wymiany doświadczeń przy budowie systemu gospodarowania odpadami na ich terenie. W serwisie znajdzie się również poradnik dla gmin, w którym będą zamieszczone informacje m.in. dotyczące zakresu tworzenia systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, a także przeprowadzania przetargów. Portal umożliwi także zadawanie pytań ekspertom z resortu środowiska i z placówek naukowych.

Internetowy serwis powinien zostać uruchomiony do końca tego roku.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Dla poszczególnych rozwiązań zostały ustalone okresy przejściowe. Między innymi w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie reformy, rady gmin będą zobowiązane do uchwalenia nowych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Źródło: samorzad.pap.pl